Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

misguidedinlife
4679 44ce 500
Sukcesu nie osiąga się samemu, więc proszę Was o wsparcie. Staram się wygrać warsztaty taneczne, które będą dla mnie niepowtarzalną szansą rozwijania się u nauczycieli z całego świata. Chcesz mi pomóc? Polub mój komentarz (Karolina Tokarek), będę bardzo wdzięczna i szczęśliwa!  https://www.facebook.com/dopecamp/photos/a.581859355236398.1073741829.568534316568902/861499433939054/?type=1&comment_id=870699866352344&offset=0&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D ;
Reposted fromchmielowa chmielowa
misguidedinlife

Cześć Człowieku. Chcesz zrobić dzisiaj coś dobrego?

Możesz mi pomóc rozwijać się w tańcu i stworzyć dla mnie możliwość nauki.  Przepis na moje szczęście: polub mój komentarz (Karolina Tokarek), będę bardzo wdzięczna za Twoje wsparcie! https://www.facebook.com/dopecamp/photos/a.581859355236398.1073741829.568534316568902/861499433939054/?type=1&comment_id=870699866352344&offset=0&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
Reposted fromchmielowa chmielowa

June 10 2015

misguidedinlife
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować. 
Reposted fromchocoway chocoway vianotoco notoco
misguidedinlife
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
misguidedinlife
3936 a52b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianotoco notoco

May 24 2015

misguidedinlife
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaeklerrka eklerrka
misguidedinlife
misguidedinlife
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunmadebeds unmadebeds
misguidedinlife
misguidedinlife
misguidedinlife

May 21 2015

misguidedinlife

May 20 2015

misguidedinlife
5520 76ae 500
Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
misguidedinlife
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSzymonyeee Szymonyeee
misguidedinlife
0638 66f6 500
misguidedinlife
9262 e2f0

May 18 2015

8718 8d48 500
Reposted frommirowsky mirowsky viamaccka maccka
8762 8e85 500
Reposted fromcanihelpyou canihelpyou

May 11 2015

misguidedinlife
-Ty palisz?
-nie, tylko pilnuję, żeby nie zgasło.
— Mark.
Reposted fromkatalama katalama
misguidedinlife
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
Reposted fromprecelka precelka vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl